Besluitenlijst - s.v. Meervogels '31

Besluitenlijst

Besluitenlijst 

Om binnen een vereniging alles gestroomlijnd te laten verlopen, is het noodzakelijk om buiten de inzet van alle leden en kaderleden, een aantal (spel)regels af te spreken.

De doelstelling van deze afspraken is om duidelijkheid te verschaffen binnen de vereniging en om het gevoel van gelijkheid bij de leden en de kaderleden te bevorderen. Deze afspraken zijn een gevolg van bestuursbesluiten in het verleden genomen, en kunnen daarom ook uitsluitend door een nieuw bestuursbesluit aangepast of ingetrokken worden.

De besluitenlijst is bedoeld om de door het Bestuur genomen besluiten vast te leggen. De vastlegging beperkt zich tot besluiten welke gedurende langere tijd van kracht zijn en mogelijk in later stadium weer onderwerp van discussie kunnen zijn. Besluiten welke qua karakter onmiddellijk in werking treden en niet herroepen zullen worden, bijvoorbeeld een contributieverhoging, behoeven in deze lijst niet te worden opgenomen. De besluitenlijst is als aparte bijlage opgenomen bij het Handboek.


Klik hier voor de besluitenlijst
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!