Cookie beleid s.v. Meervogels '31

De website van s.v. Meervogels '31 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Gedragscode

De gedragscode bestaat uit richtlijnen voor de omgang tussen de (vrijwillige) medewerker en de minderjarigen. Deze richtlijnen vormen een onderdeel van de vereniging brede gedragscode. De omgang en het lichamelijk contact met minderjarigen binnen onze vereniging kan nooit tot in detail worden beschreven. Dat is ook niet de bedoeling van een gedragscode. Bij de ene activiteit is er een intensievere omgang met de minderjarigen dan bij de andere. De grenzen in de omgang met minderjarigen verschilt per situatie.

Het is daarom belangrijk dat er een klimaat is waarin minderjarigen deze grenzen mogen hebben en dat ook mogen aangeven; door iets te zeggen of door lichaamstaal. Vrijwilligers en medewerkers binnen s.v. Meervogels’31 vereniging moeten erbij stilstaan dat niet ieder minderjarige gewend is om voor zichzelf op te komen en moeten letten op zowel de verbale als non-verbale signalen. Ook als het lichamelijk contact onschuldig en goed bedoeld is. Vrijwilligers en medewerkers hebben vaak een opvoedkundige rol of zijn een rolmodel voor een minderjarige. Vrijwilligers en medewerkers van s.v. Meervogels’31 moeten daarom de persoonlijke grenzen van minderjarigen respecteren en zijn er verantwoordelijk voor dat zij, maar ook andere begeleiders deze grenzen niet overschrijden.

Een aantal grenzen is haarscherp

Er zijn haarscherpe grenzen en die zijn dat seksuele intimidatie c.q. seksuele contacten tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarigen ontoelaatbaar zijn. Seksueel contact tussen vrijwilligers en minderjarigen wordt aangemerkt als een zeer ernstig delict.

s.v. Meervogels’31 heeft een gedragsregels opgesteld

Om de grenzen te duiden heeft het Bestuur van s.v. Meervogels’31 een gedragscode opgesteld. De gedragscode geldt voor iedereen die in een bepaalde gezagsverhouding tot minderjarigen staat. Voor onze vereniging zijn dat o.a. trainers, coaches, leiders, begeleiders, sportparkdienst- en wedstrijdfunctionarissen en overige vrijwilligers. 

Gedragsregels tegen seksuele intimidatie begeleiders binnen s.v. Meervogels’31

Onderstaande gedragsregels zijn opgesteld om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie spelers/speelsters en begeleider/trainer te verkleinen. Daarnaast fungeren de gedragsregels als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt;

 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;

 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;

 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;

 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;

 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;

 • De begeleider zal tijdens trainingen, trainingsstages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer;

 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen;

 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;

 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken;

 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen;

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!